Bij Spa Marsana kunt u in optimale privacy van sauna en wellness genieten.

Algemene voorwaarden/huisregels Spa Marsana
Bij Spa Marsana gelden de volgende algemene voorwaarden/huisregels.

Op het moment dat u een reservering plaatst verklaart u zich automatisch akkoord met de voorwaarden.
De voorwaarden/huisregels gelden ook voor uw medebezoeker(s).
Spa Marsana behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen.
De algemene voorwaarden kunnen op verzoek per e-mail toegestuurd worden.

Privacy Statement
De site van Spa Marsana heeft een beveiligingscertificaat. Dit betekent dat gegevens die u op het contactformulier achterlaat privé blijven. De gegevens die u ons verstrekt zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer worden nooit beschikbaar gesteld aan onbevoegde derden. Wij hebben deze gegevens nodig voor agendabeheer en administratie en om met u te kunnen communiceren.
De site heeft geen Cookies, uw internetgedrag wordt niet gevolgd.
We sturen geen nieuwsbrieven en nemen uitsluitend contact met u op over uw reservering.
Als u een recensie wilt achterlaten op de site vermelden we alleen uw voornaam of initialen en uw woonplaats, desgewenst kan een recensie anoniem geplaatst worden.
We verstrekken geen informatie over onze bezoekers.
Bij Spa Marsana hangen geen camera’s.

Hygiëne
Voor het in gebruik nemen van de faciliteiten dient u eerst te douchen.
Neem ook na het kruidenoliebad of een massage een douche.
Als u scrubzout heeft gebruikt, dit goed afspoelen.
Het gebruik van eigen producten in de sauna en jacuzzi is niet toegestaan.
Het dragen van badslippers is verplicht. Wij voorzien in slippers van maat 36 t/m 46.
Zit uw maat hier niet bij? Neemt u dan uw eigen slippers mee.
U krijgt van ons een badjas te leen en ruim voldoende handdoeken.
Leg een droge handdoek neer voordat u gaat zitten of liggen op meubilair.
In de Finse sauna of infrarood cabine, plaatst u ook uw voeten op de handdoek.
Het is niet toegestaan te roken, eten of drinken in de faciliteiten.
Het is niet toegestaan om nagels te knippen, haren te verven of lichaamsdelen te ontharen binnen het complex.
Gooi afval in de aanwezige afvalemmers en zet gebruikt servies op het aanrecht.
Doe de gebruikte handdoeken in de wasmand.

Badkleding
Bij Spa Marsana bepaalt u zelf of u badkleding wilt dragen of liever niet.

Roken
Tijdens de rondleiding wijzen we u de rookgelegenheid. Peuken en as horen in de asbak.
Sluit de deur naar de binnenruimte om rookoverlast te vermijden.
In de binnenruimte en in alle faciliteiten is roken niet toegestaan.

Faciliteiten

U krijgt uitleg over het gebruik van de apparatuur. U dient deze aanwijzingen op te volgen.

Leeftijdscriterium

Zelfstandige toegang vanaf 18 jaar.
Bij groepen, groter dan twee maar maximaal acht personen, is de minimum leeftijd van ieder groepslid 21 jaar.

Algemeen
U parkeert gratis op het privé parkeerterrein van Spa Marsana.
Spa Marsana heeft het recht personen de toegang te weigeren of bezoekers die zich niet aan de huisregels houden van het complex te verwijderen, zonder recht op restitutie.
Spa Marsana kan door bezoeker(s) veroorzaakte (bedrijfs)schade verhalen.
U mag zelf iets te eten of drinken meenemen.
Consumpties uit de koelkast rekent u af aan het einde.
Er speelt een rustig achtergrondmuziekje, maar u kunt ook uw eigen muziek afspelen via Blue-tooth.

Gereserveerde periode
• U huurt de Spa voor een periode die een begin- en eindtijd heeft, neem deze tijden in acht.
• U kunt 10 minuten voor aanvang in de Spa terecht. Bij aankomst wordt u kort rond geleid. Als u meer dan 10 minuten vroeger komt kunt u even in de hal plaats nemen.
• Als u later aankomt dan de geplande begintijd betekent dit niet vanzelfsprekend dat de eindtijd verlengd wordt of kan worden, in verband met planning. Als de agenda van Spa Marsana ruimte biedt voor verlenging, dient de verlenging bijbetaald te worden. Als er geen mogelijkheid is voor verlenging wordt de tijd die u te laat bent in mindering gebracht op de gehuurde periode zonder recht op restitutie.
• Aan het einde van de door u gehuurde periode dient u uit eigen beweging naar de uitgang te gaan.
• Bij het te laat verlaten van de ruimte berekenen wij € 15,- per kwartier of gedeelte hiervan.

Hoe kunt u reserveren?

• via het contactformulier/ reserveringsverzoek op de site
• of via e-mail aan info@spamarsana.nl
• of bellen naar 043-3653410, buiten Nederland belt u +31 43 3653410 (van 09:00 tot 22:00)
• of aan de receptie van Spa Marsana

U ontvangt een bevestiging per e-mail van uw reservering.

Bedenktijd/ annuleren
Bij reservering van diensten voor vrijetijdsbesteding waarvoor een datum en/of periode is afgesproken, zoals bij Spa Marsana, is bij wet bepaald dat er géén bedenktijd geldt. Dit betekent dat een reservering bindend is voor beide partijen en niet herroepen/ geannuleerd kan worden. Bij eventueel annuleren of niet nakomen van de afspraak worden reeds betaalde vooruitbetalingen niet terug gestort. Wij hebben er begrip voor dat er dringende redenen kunnen zijn waardoor u verhinderd bent. Spa Marsana hanteert derhalve een coulant beleid, zie verder ‘Bij verhindering’.

Betalen
Bij reservering voldoet u een vooruitbetaling van tenminste € 80,- binnen de door ons gestelde termijn.
Het eventueel resterende bedrag kunt u op de dag van uw bezoek ter plekke betalen, contant of door te pinnen. Het is ook mogelijk het hele bedrag vooruit te betalen.

De (aan)betaling kan op diverse manieren gebeuren:
• via de link naar I-Deal die we meesturen in de bevestigingsmail
• of door vooraf te pinnen bij Spa Marsana
• of door vooraf contant te betalen
• of door een overboeking te doen op de rekening van Spa Marsana NL70RABO0132199319

Als u via eigen overboeking betaalt kunnen we in sommige gevallen vragen een screenshot van uw betaling op te sturen naar info@spamarsana.nl

Ontbinding overeenkomst
Als de aanbetaling niet binnen de gestelde termijn is voldaan, of niet wordt voldaan na een betalingsherinnering, heeft Spa Marsana het recht om de reservering/ overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Uw aanspraak op de gereserveerde periode komt dan te vervallen. U wordt hiervan via e-mail en/of sms op de hoogte gesteld.
In het geval dat er een ernstige storing in de faciliteiten is en Spa Marsana zich genoodzaakt ziet uw reservering te annuleren, nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt in deze situatie kiezen of u de aanbetaling terug wenst of een nieuwe afspraak wilt plannen.

Bij verhindering
Als u uw afspraak niet kunt nakomen neemt u zo spoedig mogelijk contact op.
U behoudt uw vooruitbetaling als u tot uiterlijk 72 uur (3 dagen) voor aanvang van uw reservering uw afspraak annuleert en tegelijkertijd een nieuwe afspraak maakt die binnen 3 maanden valt. Een annulering dient per e-mail te gebeuren of per e-mail bevestigd te worden. De reeds gedane betaling geldt als vooruitbetaling voor de nieuwe afspraak en wordt niet terug betaald.
U kunt de reservering ook overdragen aan iemand anders.
Bij herhaalde annulering worden € 10,- annuleringskosten in mindering gebracht op de betaling.
Als u binnen 72 uur (3 dagen) voor uw reservering uw afspraak annuleert of als u niet verschijnt op de afspraak bent u het totale bedrag van de reservering verschuldigd. Een reeds gedane aanbetaling komt dan te vervallen.

Cadeaubonnen
Cadeaubonnen zijn voor elk bedrag vanaf € 25,- verkrijgbaar. De bon kan persoonlijk afgehaald worden. De bon kan ook per e-mail verzonden worden na ontvangst van het verschuldigde bedrag.
Cadeaubonnen zijn een jaar na afgiftedatum geldig en kunnen niet tegen geld ingewisseld worden. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar op Valentijnsdag tenzij de bon specifiek voor Valentijnsdag inclusief Valentijnsarrangement is aangeschaft.

U heeft een cadeaubon die ouder is dan een jaar maar niet ouder dan 15 maanden
Op uw verzoek verlengen we coulancehalve de inlevertermijn met maximaal drie maanden, tot uiterlijk 15 maanden na afgiftedatum. Na deze termijn vervalt de bon definitief en kan niet meer ingeleverd worden.
Een bon met verlengde inlevertermijn kunt u alsnog inleveren onder de volgende voorwaarden:
• het eventuele verschil tussen aanschafwaarde en het actuele tarief dient bijbetaald te worden
• de bon is uitsluitend te gebruiken voor een reservering op maandag t/m donderdag voor 18:00 uur
• de bon is niet te gebruiken voor een reservering na 18:00 uur, niet op vrijdag, zaterdag, zondag of een feestdag
Cadeaubonnen die door Spa Marsana geschonken zijn, zijn alleen geldig tot de vervaldatum en worden niet verlengd.

Cadeaubon inwisselen
Meld bij reservering dat u gebruik maakt van een cadeaubon en geef het bonnummer door. U ontvangt een reserveringsbevestiging per e-mail.
Bij niet verschijnen op de afspraak of bij annuleren binnen 72 uur (3 dagen) vervalt de totale waarde van de bon.

Verloren voorwerpen
We bewaren de vergeten voorwerpen, behalve bederfelijke waar, maximaal drie maanden. Na deze periode worden ze eigendom van Spa Marsana. Tegen vergoeding van de portokosten kunnen we uw voorwerp ook aan u opsturen.

Klantenkaart 
• Vanaf 2016 worden geen klantenkaarten meer verstrekt of bijgewerkt.
• Als u nog een klantenkaart in uw bezit heeft kunt u deze onbeperkt verzilveren. Bij uw volgende bezoek levert u de kaart in en wordt de korting verrekend.
• Geef bij reservering door dat u de klantenkaartkorting wilt verzilveren.

Terug naar boven