Bij Spa Marsana kunt u in optimale privacy van sauna en wellness genieten.

Algemene voorwaarden en huisregels Spa Marsana

Op het moment dat u een reservering plaatst, ongeacht hoe deze tot stand is gekomen; mondeling/telefonisch, via whatsapp of per sms of e-mail,  verklaart u zich automatisch akkoord met de voorwaarden.
De voorwaarden/huisregels gelden ook voor uw medebezoeker(s).
Spa Marsana behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen.

Hoe kunt u reserveren?
• via het contactformulier/ reserveringsverzoek op de site
• via e-mail aan info@spamarsana.nl
• bellen naar +31(0)43-3653410 of +31(0)6 11 05 47 21 (tussen 09:00 en 22:30)
• sms of whatsapp naar +31(0)6 11 05 47 21
• of aan de receptie van Spa Marsana (vooraf contact opnemen)

U ontvangt een bevestiging per e-mail van uw reservering met de benodigde informatie inclusief (aan)betalingsverzoek.

Gereserveerde periode
• U huurt de Spa voor een periode met een overeen gekomen begin- en eindtijd. 
• U kunt 10 minuten voor aanvang in de Spa terecht.
• Als u meer dan 10 minuten vroeger komt kunt u in de hal plaats nemen. Bij aanvang wordt u kort rond geleid en krijgt u uitleg over het gebruik van de faciliteiten.
• Als u later aankomt dan de afgesproken begintijd betekent dit niet vanzelfsprekend dat de eindtijd verlengd wordt of kan worden, in verband met onze planning. Als de agenda van Spa Marsana ruimte biedt voor verlenging, dient de verlenging bijbetaald te worden. Als er geen mogelijkheid is voor verlenging wordt de tijd die u te laat bent in mindering gebracht op de gehuurde periode zonder recht op restitutie.
• Aan het einde van de door u gehuurde periode dient u uit eigen beweging naar de uitgang te gaan.
• Bij het te laat verlaten van de ruimte berekenen wij € 15,- per kwartier of gedeelte hiervan.

Bedenktijd / annuleren
Er geldt geen herroepingsrecht bij reservering van een accommodatie voor vrijetijdsbesteding waarvoor een datum en tijdstip is afgesproken. Dit geldt ook voor een reservering bij Spa Marsana. Dit betekent dat er géén wettelijke bedenktijd is of recht op annuleren. Een reservering, ongeacht hoe die tot stand is gekomen, mondeling, telefonisch, via sms of whatsapp of via e-mail is direct bindend voor beide partijen en kan niet herroepen/ geannuleerd worden.
Wij hebben er begrip voor dat er dringende redenen kunnen zijn waardoor u verhinderd bent en de afspraak wilt verzetten. Spa Marsana hanteert derhalve een coulant beleid, zie verder ‘Bij verhindering’.

(Aan)betalen
Bij reservering voldoet u een vooruitbetaling van tenminste € 80,-. In de reserveringsbevestiging wordt de betaaltermijn vermeld.
Het eventueel resterende bedrag kunt u op de dag van uw bezoek ter plekke betalen, contant of door te pinnen. Het is mogelijk het hele bedrag vooruit te betalen.

De (aan)betaling kan op diverse manieren gebeuren:
• via de link naar I-Deal die we meesturen in de bevestigingsmail
• door vooraf te komen pinnen bij Spa Marsana
• door vooraf contant te komen betalen
• door een overboeking te doen op de rekening van Spa Marsana NL70RABO0132199319

Als u via eigen overboeking betaalt kunnen we bij een reservering op korte termijn vragen een screenshot van uw betaling op te sturen naar info@spamarsana.nl

Ontbinding reserveringsovereenkomst:
• in geval van niet tijdige aanbetaling

Als de aanbetaling niet binnen de gestelde termijn is voldaan, of niet wordt voldaan na een betalingsherinnering, heeft Spa Marsana het recht om eenzijdig de reservering/ overeenkomst te ontbinden. Uw aanspraak/optie op de gereserveerde periode komt dan te vervallen en Spa Marsana is er vrij in om dit tijdstip opnieuw te verhuren. U wordt hiervan via e-mail en/of sms/ whatsapp op de hoogte gesteld.
• in geval van een andere oorzaak
In het geval dat er een ernstige storing in de faciliteiten optreedt of problemen met de toevoer van nutsvoorzieningen of, zoals recent gebeurde,  verplichte bedrijfssluiting door de overheid vanwege het Covid 19 virus, en Spa Marsana zich genoodzaakt ziet uw reservering te annuleren, nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt in deze situaties kiezen of u de aanbetaling terug wenst of een nieuwe afspraak wilt plannen. Er worden geen eventuele andere kosten vergoed.

Bij verhindering
Als u uw afspraak niet kunt nakomen neemt u zo spoedig mogelijk contact op.
› Afspraak verzetten met recht op behoud (aan)betaling)
U behoudt uw (aan)betaling als u tot uiterlijk 72 uur (3 dagen) voor aanvang van uw reservering uw afspraak annuleert en tegelijkertijd een nieuwe afspraak maakt die binnen 3 maanden valt. Een annulering dient per e-mail te gebeuren of per e-mail bevestigd te worden. De reeds gedane (aan)betaling geldt als vooruitbetaling voor de nieuwe afspraak en wordt niet terug betaald. Dit recht geldt niet als u een reservering heeft gemaakt die binnen 72 uur valt. 
U kunt de reservering ook overdragen aan iemand anders, stel ons hiervan op de hoogte en geef de contactgegevens van deze persoon aan ons door.
Het eventueel verschuldigde restantbedrag voor de nieuwe, vervangende afspraak binnen 3 maanden, dient in zijn geheel vooruit betaald te worden. Mocht ook de vervangende afspraak geannuleerd worden dan worden er  annuleringskosten in rekening gebracht. Deze zijn tenminste € 50,- . Het bedrag kan hoger uitvallen, tot het volledige bedrag van de reservering, dit is mede afhankelijk van de termijn van afmelden enz.
› Geen recht op behoud (aan)betaling.
Als u binnen 72 uur (3 dagen) voor uw reservering uw afspraak annuleert of als u niet verschijnt (no-show) op de afspraak bent u het totale bedrag van de reservering verschuldigd. Een reeds gedane (aan)betaling wordt niet gerestitueerd en wordt ook niet gereserveerd als (aan)betaling voor een nieuwe reservering.
Spa Marsana heeft het recht om eventuele restschuld bij u te vorderen.

Hygiëne
Voor het in gebruik nemen van de faciliteiten dient u eerst te douchen en uw haren te wassen (altijd als u haarproducten gebruikt). Neem ook na het kruidenoliebad een douche. Als u scrubzout heeft gebruikt, dit goed afspoelen onder de douche.
Het gebruik van eigen producten in de sauna en jacuzzi is niet toegestaan.
Het dragen van badslippers is verplicht. Wij voorzien in slippers van maat 36 t/m 46.
Zit uw maat hier niet bij? Neemt u dan uw eigen slippers mee.
U krijgt van ons een badjas te leen en ruim voldoende handdoeken.
Leg een droge handdoek neer voordat u gaat zitten of liggen op meubilair.
In de Finse sauna plaatst u het hele lichaam, inclusief uw voeten op de handdoek zodat transpiratievocht niet in het hout trekt.
Het is niet toegestaan te roken, eten of drinken in de faciliteiten.
Het is niet toegestaan om nagels te knippen, haren te verven of lichaamsdelen te ontharen binnen het complex.
Gooi afval in de aanwezige afvalemmers en zet gebruikt servies op het aanrecht.
Gebruikt linnengoed doet u in de wasmand.

Badkleding
Bij Spa Marsana bepaalt u zelf of u badkleding wilt dragen of liever niet.

Roken
Tijdens de rondleiding wijzen we u de rookgelegenheid. Peuken en as horen in de asbak.
Sluit de deur naar de binnenruimte om rookoverlast te vermijden.
In de binnenruimte en in alle faciliteiten is roken niet toegestaan.

Faciliteiten
U krijgt uitleg over het gebruik van de apparatuur. U dient deze aanwijzingen op te volgen. Instellingen mogen niet door bezoekers gewijzigd worden. Het gebruik van de faciliteiten is op eigen risico. Als u gezondheidsklachten heeft kunt u best vooraf overleggen met uw huisarts of behandelend arts. 

Leeftijdscriterium

Zelfstandige toegang vanaf 18 jaar.


Algemeen
U parkeert gratis op het privé parkeerterrein van Spa Marsana.
Spa Marsana heeft het recht personen de toegang te weigeren of bezoekers die zich niet aan de huisregels houden van het complex te verwijderen, zonder recht op restitutie.
In het geval van door bezoekers veroorzaakte schade kan Spa Marsana deze (bedrijfs)schade verhalen.
U mag zelf iets te eten of drinken meenemen.
Consumpties uit de koelkast rekent u af aan het einde van uw bezoek.
Er speelt een rustig achtergrondmuziekje, maar u kunt ook uw eigen muziek afspelen via Blue-tooth.
Was tijdens uw verblijf iets niet naar wens? Meld dit bij voorkeur ter plekke.

Cadeaubonnen
Cadeaubonnen zijn voor elk bedrag vanaf € 25,- verkrijgbaar. De bon kan persoonlijk afgehaald worden. De bon kan ook per e-mail verzonden worden na ontvangst van het verschuldigde bedrag.
Cadeaubonnen zijn een jaar na afgiftedatum geldig en kunnen niet tegen geld ingewisseld worden. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar op Valentijnsdag tenzij de bon specifiek voor Valentijnsdag inclusief Valentijnsarrangement is aangeschaft.

U heeft een cadeaubon die ouder is dan een jaar maar niet ouder dan 13 maanden
Op uw verzoek verlengen we coulancehalve de inlevertermijn met maximaal één maand, tot uiterlijk 13 maanden na afgiftedatum, onder bepaalde voorwaarden;
• het eventuele verschil tussen aanschafwaarde en het actuele tarief dient bijbetaald te worden
• de bon is geldig voor een reservering op maandag t/m donderdag voor 18:00 uur
• de bon is niet te gebruiken voor een reservering op vrijdag, zaterdag, zondag of een feestdag
Cadeaubonnen die door Spa Marsana geschonken zijn, zijn alleen geldig tot de vervaldatum en worden niet verlengd.
Heeft u een nog niet verzilverde bon in uw bezit die ouder is dan 13 maanden? Neemt u contact op om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Cadeaubon inwisselen
Meld bij reservering dat u gebruik maakt van een cadeaubon en geef het bonnummer door. Als de bon tenminste € 80,- waard is geldt deze als aanbetaling. Als de bon minder dan € 80,- waard is kunnen we een aanbetaling verlangen. U ontvangt een reserveringsbevestiging per e-mail.
Bij niet verschijnen op de afspraak of bij annuleren binnen 72 uur (3 dagen) vervalt de totale waarde van de bon.

Verloren voorwerpen
We laten u telefonisch of  via e-mail, sms, whatsapp, weten dat we uw voorwerp hebben gevonden. We bewaren de vergeten voorwerpen, behalve bederfelijke waar, maximaal drie maanden. Na deze periode worden ze eigendom van Spa Marsana. Tegen vergoeding van de portokosten kunnen we uw voorwerp ook aan u opsturen, op eigen risico.

Klantenkaart 
• Vanaf 2016 worden geen klantenkaarten meer verstrekt of bijgewerkt.
• Als u nog een klantenkaart in uw bezit heeft kunt u het opgebouwde tegoed onbeperkt verzilveren. Bij uw volgende bezoek levert u de kaart in en wordt de korting verrekend.
• Geef bij reservering door dat u de klantenkaartkorting wilt verzilveren.

Terug naar boven