Algemene voorwaarden en huisregels

voorwaarden/ huisregels Spa Marsana

VOOR JE EEN RESERVERING PLAATST
Als je een reserveringsverzoek indient verklaar je je automatisch akkoord met de Algemene voorwaarden/huisregels.
Dit geldt voor elke manier van reserveren; mondeling/telefonisch, via whatsapp of per sms of e-mail.
De voorwaarden/huisregels gelden ook voor je medebezoeker(s).
Spa Marsana heeft het recht om zonder aankondiging de algemene voorwaarden te wijzigen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

BEDENKTIJD/ANNULEREN
In de wet is bepaald dat er géén bedenktijd of herroepingsrecht geldt bij reservering van een accommodatie voor vrijetijdsbesteding waarvoor een datum en tijdstip is afgesproken. Dit geldt ook voor een reservering bij Spa Marsana. Zodra je een reserveringsbevestiging hebt ontvangen is de reservering definitief. Dit betekent dat er géén wettelijke bedenktijd is of recht op annuleren zonder kosten. Een reservering is direct bindend voor beide partijen en kan niet kosteloos geannuleerd/ herroepen worden, ongeacht de reden.
Uit service biedt Spa Marsana een coulant beleid bij annuleren/verplaatsen onder de volgende voorwaarden;

VOORWAARDEN BIJ ANNULEREN
Een annulering dient per e-mail te gebeuren of per e-mail bevestigd te worden om vergissingen te voorkomen.
• tot uiterlijk 72 uur (3 dagen) voor aanvang van je afspraak kun je jouw reservering (eenmalig) kosteloos annuleren met behoud van aanbetaling. Je dient tegelijkertijd een nieuwe afspraak te maken die binnen één maand valt. De aanbetaling wordt niet gerestitueerd maar in reserve gehouden voor de nieuwe afspraak. Als je een nieuwe afspraak maakt dient het, eventuele, restant bedrag betaald te worden. Als de nieuwe afspraak weer geannuleerd wordt worden er € 25,- annuleringskosten in rekening gebracht.
• Als je binnen 72 tot 24 uur voor aanvang van je afspraak annuleert worden er € 80,- annuleringskosten in rekening gebracht. Deze worden verrekend met de aanbetaling. Een eventueel restbedrag wordt in reserve gehouden voor een nieuwe afspraak binnen één maand. Als je een nieuwe afspraak maakt dient het, eventuele, restant bedrag betaald te worden. Als de nieuwe afspraak weer geannuleerd wordt worden er € 25,- annuleringskosten in rekening gebracht.
• Als je binnen 24 uur voor aanvang je afspraak annuleert of als je niet verschijnt (no-show) is het totale bedrag van de reservering verschuldigd. De annuleringskosten zijn gelijk aan het bedrag van je reservering en worden verrekend met de aanbetaling. Spa Marsana heeft het recht om een eventuele restschuld te vorderen.
Let op!
Je kunt je reservering altijd kosteloos overdragen aan iemand anders. Neem dan eerst contact met ons op.

HOE KUN JE RESERVEREN?
• via het Reserveringsverzoek op de site
• via e-mail aan info@spamarsana.nl
• bellen naar +31(0)43-3653410 of +31(0)6 11 05 47 21 (tussen 09:00 en 22:00)
• sms of whatsapp naar +31(0)6 11 05 47 21
• of aan de receptie van Spa Marsana (vooraf contact opnemen)

Je ontvangt een bevestiging per e-mail van je reservering met de benodigde informatie inclusief aanbetaalgegevens. Voor optimale communicatiemogelijkheid hebben we tenminste je e-mailadres en mobiel telefoonnummer nodig.

GERESERVEERDE PERIODE
Je huurt de Spa voor een aantal uren op een overeen gekomen datum met begin- en eindtijd.
• Je kunt 10 minuten voor aanvang afspraak in de Spa terecht.
• Als je meer dan 10 minuten vroeger komt kun je in de hal plaats nemen.
• Als je later arriveert dan de  begintijd betekent dit niet vanzelfsprekend dat de eindtijd verlengd wordt of kan worden, in verband met onze planning. Als je later komt laat dit dan weten dan blijft er iemand op je wachten, maar hoogstens een half uur. Als je meer dan een kwartier te laat komt zonder bericht verlaten we de receptie. Meld je dan bij aankomst, dan komt er iemand naar je toe.
• Als onze agenda ruimte biedt voor verlenging, dient de verlenging bijbetaald te worden.
• Als er geen mogelijkheid is voor verlenging wordt de tijd die je te laat bent in mindering gebracht op de gehuurde periode zonder recht op restitutie.
• Aan het einde van de gehuurde periode kom je uit eigen beweging, aangekleed, naar de uitgang.
• Bij het te laat verlaten van de ruimte berekenen wij € 15,- per kwartier of gedeelte hiervan.

AANBETALEN
Na ontvangst van onze reserveringsbevestiging voldoe je per direct een vooruitbetaling van minstens € 80,-.
Het eventueel resterende bedrag kun je op de dag van bezoek ter plekke betalen, contant of door te pinnen. Het is mogelijk het hele bedrag vooruit te betalen.
De aanbetaling kan op diverse manieren:
• via de link naar iDEAL die we meesturen in de bevestigingsmail
• door vooraf te komen pinnen bij Spa Marsana, na afspraak
• door vooraf contant het volledige bedrag te komen betalen, na afspraak
• door een cadeaubon in te wisselen waarvan de waarde tenminste gelijk is aan de minimale aanbetaling
• door een overboeking te doen op de rekening van Spa Marsana NL70RABO0132199319
Als je via eigen overboeking betaalt vragen we een screenshot van de betaling op te sturen naar info@spamarsana.nl

ONTBINDING RESERVERINGSOVEREENKOMST
1) bij niet tijdige aanbetaling
Als de aanbetaling niet binnen de gestelde termijn is voldaan, of niet wordt voldaan na een betalingsherinnering, heeft Spa Marsana het recht om de reserveringsovereenkomst eenzijdig te ontbinden. Je aanspraak/optie op de gereserveerde periode komt dan te vervallen en Spa Marsana is er vrij in dit tijdstip opnieuw te verhuren. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en/of sms/ whatsapp.
2) door andere oorzaak
Bij ernstige storing in de faciliteiten, of problemen met de toevoer van nutsvoorzieningen, of verplichte bedrijfssluiting door de overheid, kan Spa Marsana zich genoodzaakt zien je reservering te annuleren. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. De aanbetaling blijft in dit geval een jaar geldig om een nieuwe afspraak te plannen. Er worden geen andere kosten zoals bijv. hotelkosten vergoed.

CADEAUBONNEN
Cadeaubonnen zijn voor elk bedrag vanaf € 50,-  verkrijgbaar. De bon kan persoonlijk afgehaald worden, na afspraak. De bon kan ook per e-mail verzonden worden na ontvangst van het verschuldigde bedrag.
Cadeaubonnen zijn tot een jaar na afgiftedatum geldig en kunnen niet tegen geld ingewisseld worden. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar op Valentijnsdag.
De vervaldatum is (bijna) verstreken
Neem voor de vervaldatum contact op dan verlengen we coulancehalve de inlevertermijn met maximaal één maand, tot uiterlijk 13 maanden na afgiftedatum. Een cadeaubon die meer dan 13 maanden oud is vervalt definitief. Cadeaubonnen die door Spa Marsana zijn geschonken zijn uitsluitend  geldig tot de vervaldatum.
Bij verlenging na de vervaldatum gelden de volgende voorwaarden:
• het eventuele verschil tussen aanschafwaarde en het actuele tarief dient bijbetaald te worden
• de bon is alleen geldig voor een reservering op maandag t/m donderdag
• de bon is niet geldig op vrijdag, zaterdag, zondag of een feestdag
Cadeaubon inwisselen
Meldt bij reservering dat je gebruik maakt van een cadeaubon en geef het bonnummer door. Als de bon tenminste € 80,- waard is geldt deze als aanbetaling. Als de bon minder dan € 80,- waard is kunnen we een aanbetaling vragen. Je ontvangt een reserveringsbevestiging per e-mail.
Bij annuleren van de afspraak gelden onze algemene voorwaarden.

KLANTENKAART
Klantenkaarten uit 2014, 2015 en 2016 kunnen niet meer ingeleverd worden en zijn definitief vervallen  per 1 januari 2022.

HUISREGELS

EIGEN RISICO
Het gebruik van alle faciliteiten gebeurt op eigen risico. Bij twijfel of het goed is om naar de sauna te gaan i.v.m. je gezondheid, neem je vooraf contact op met je arts of behandelaar.

LEEFTIJDSCRITERIUM
Zelfstandige toegang vanaf 18 jaar. De minimum leeftijd van bezoekers is 12 jaar, mits onder begeleiding van tenminste één volwassene.

BADKLEDING
Bij Spa Marsana bepaal je zelf of je badkleding wilt dragen of liever niet.

HYGIENE
• douchen
Voor het in gebruik nemen van de faciliteiten neem je eerst een douche en was je je haren, zeker als je haarproducten gebruikt.
Tijdens je verblijf moet je ook douchen:
• na het kruidenoliebad
• als je scrubzout hebt gebruikt
• na de stoomcabine
• na de Finse sauna (koud of lauw)
• badslippers verplicht
Wij voorzien in slippers van maat 36 t/m 46.
Zit je maat hier niet bij? Neem dan je eigen slippers mee.
• eigen produkten
Het gebruik van eigen producten in de sauna en het spabad is niet toegestaan. Je mag je eigen verzorgingsprodukten meenemen.
• badtextiel
Je krijgt een badjas te leen en ruim voldoende handdoeken.
Altijd op een droge handdoek  zitten of liggen op meubilair,  in de Finse sauna (ook de voeten) en de infrarood cabine.
• zorgvuldig omgaan met faciliteiten
Wij zijn zuinig op onze spullen en verwachten dit ook van onze bezoekers.
• je volgt de instructies over het gebruik op
• je wijzigt geen instellingen
• je gaat altijd op een droge handdoek zitten op meubilair, in de Finse sauna en in de infrarood cabine
• het is niet toegestaan te roken, eten of drinken in de faciliteiten
• het is niet toegestaan om nagels te knippen, haren te verven of lichaamsdelen te ontharen binnen het complex
• als je haren geverfd zijn draag dan de tulband die we aanbieden, zo voorkom je verf op badjas of faciliteiten
• als je massageolie gebruikt leg dan altijd eerst een droge handdoek onder het lichaam
• gooi afval in de aanwezige afvalemmers en zet gebruikt servies op het aanrecht.
• stop gebruikte handdoeken/ badjassen in de wasmand

ROOKGELEGENHEID
Tijdens de rondleiding wijzen we waar je kunt roken. Peuken en as horen in de asbak.
Sluit de deur naar de binnenruimte om rookoverlast te vermijden.
In de binnenruimte en in alle faciliteiten is roken niet toegestaan.

ALGEMEEN
• gratis parkeren op het privé parkeerterrein van Spa Marsana.
• Spa Marsana heeft het recht personen de toegang te weigeren of bezoekers die zich niet aan de huisregels houden van het complex te verwijderen, zonder recht op restitutie
• als bezoekers schade veroorzaken of de faciliteiten  buitensporig verontreinigen  kan Spa Marsana deze (bedrijfs)schade/kosten verhalen
• je kunt jouw muziek via Blue-Tooth spelen
• er is gratis WiFi

HAPJES/ DRANKJES
• je mag zelf iets te eten of drinken meenemen, apparatuur meenemen om eten te bereiden is niet toegestaan
• consumpties uit de koelkast reken je af aan het einde van het bezoek

Covid 19 virus/ corona/ maatregelen
Spa Marsana is geen publiek toegankelijke doorstroomlocatie. Een QR code is hier niet nodig.
Het kabinet/RIVM stelt voorschriften op die voor iedereen gelden. Als je klachten hebt zoals temperatuurverhoging, verkoudheid, hoesten enz. mag je onze Spa niet bezoeken. Bij een eventuele afmelding gelden de Algemene Voorwaarden van Spa Marsana.
Uitgebreide informatie over Covid 19 en maatregelen staat op de site van Rijksoverheid

VERGETEN VOORWERPEN
We laten je telefonisch of via e-mail, sms, whatsapp, weten dat we je voorwerp hebben gevonden. We bewaren de vergeten voorwerpen, behalve bederfelijke waar, maximaal drie maanden. Na deze periode worden ze eigendom van Spa Marsana. Tegen vergoeding van de portokosten kunnen we je voorwerp ook opsturen op eigen risico.

JE ERVARING MET SPA MARSANA
Ben je tevreden? We waarderen het als je dit aan anderen vertelt en/ of een recensie achterlaat.
Was iets niet geheel naar wens of heb je een tip/ opmerking?
Vertel het ons, bij voorkeur tijdens het verblijf of bij het verlaten van de ruimte. Meldingen achteraf kunnen moeilijk beoordeeld worden. We nemen iedere melding serieus. Dit betekent echter niet dat we in alles tegemoet kunnen komen.