Bedenktijd

Heb ik recht op bedenktijd?

Er geldt géén bedenktijd/ herroepingsrecht bij huur van een accommodatie voor vrijetijdsbesteding.

 

Toelichting
Bij aankoop op afstand (via internet, telefoon enz.) geldt vaak een wettelijke bedenktijd.
In de wet zijn echter een aantal uitzonderingen benoemd waar géén bedenktijd / herroepingsrecht geldt.
Een voorbeeld van deze uitzondering is bijvoorbeeld als men een accommodatie huurt voor een afgesproken datum en tijdstip, zoals een hotelkamer, een vakantieverblijf of diensten voor vrijetijdsbesteding.
Een reservering bij Spa Marsana valt ook onder deze uitzonderingsregel!
Dit betekent dat een gemaakte afspraak direct bindend is en niet kosteloos geannuleerd kan worden.
Het bedoelde wetsartikel staat in Burgerlijk wetboek, boek 6, art. 230p punt e.

In afwijking op het bovenstaande biedt Spa Marsana de service om de reservering te annuleren onder bepaalde voorwaarden.
Voorwaarden bij annulering:
bij annuleren van een afspraak, ongeacht de reden, is het tijdstip van annuleren van belang
tot uiterlijk 72 uur (3 dagen) voor de afspraak kan de reservering, zonder kosten en met behoud van aanbetaling, naar een andere datum/ tijdstip verplaatst worden naar een tijdstip binnen één maand. Het betaalde bedrag is de aanbetaling voor de nieuwe reservering en wordt niet gerestitueerd.
binnen 72 tot 24 uur voor de afspraak worden € 80,- annuleringskosten in rekening gebracht. Deze worden verrekend met de aanbetaling. Het restantbedrag wordt in reserve gehouden voor een nieuwe reservering binnen één maand.
binnen 24 uur voor de afspraak of als men niet komt opdagen (no-show) is de volledige kostprijs van de reservering verschuldigd. Deze kosten worden verrekend met de aanbetaling. Eventuele restschuld kan worden gevorderd.

Het is mogelijk een vervanger aan te dragen die de reservering overneemt. Dit kan zonder kosten.
Neem altijd eerst contact op.
In onze Algemene voowaarden vindt je uitgebreide informatie over reserveren, annuleren, kosten enz. 

Waar vind ik meer informatie over bedenktijd?
Op de site van ACM Consuwijzer, dit is het overheidsloket voor consumenten.