Bij Spa Marsana kunt u in optimale privacy van sauna en wellness genieten.

Privacy verklaring Spa Marsana

Spa Marsana verhuurt haar sauna-/wellnesscomplex,  gevestigd aan Past. N. de Reimsstraat 12, 6231 HK te Meerssen en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Spa Marsana
Past. N. de Reimsstraat 12
6231 HK te Meerssen
043-3653410 en 06-11054721
www.spamarsana.nl
info@spamarsana.nl
Kvk 55360122
BTW-ID NL001319175B07

Persoonsgegevens die Spa Marsana verwerkt
Spa Marsana verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt.
De persoonsgegevens die wij verwerken
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet de leeftijd controleren van een bezoeker van onze website. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@spamarsana.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Spa Marsana verwerkt/gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-om u te kunnen e-mailen of bellen om een afspraak/reservering te kunnen maken
-om u per e-mail een reserveringsbevestiging inclusief verzoek tot aanbetaling te kunnen sturen
-voor intern agendabeheer
-voor het voeren van onze wettelijk verplichte (financiële) administratie

Automatisering
Spa Marsana neemt géén op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten die gevolgen kunnen hebben voor personen. Bedoeld worden besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens, bijvoorbeeld een medewerker tussen zit.

Persoonsgegevens bewaren
Waar een wettelijke bewaartermijn geldt worden uw persoonsgegevens ten minste gedurende die periode bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Spa Marsana verstrekt uitsluitend inzage in gegevens aan bevoegde derden als er sprake is van een wettelijke verplichting. Wij delen nooit gegevens met, en verkopen deze nooit aan, onbevoegde derden.

Cookies of vergelijkbare technieken
Spa Marsana gebruikt google analytics op haar website www.spamarsana.nl
De statistische gegevens die dit oplevert leiden nooit naar personen of persoonsgegevens en dienen uitsluitend om inzicht te krijgen in welke pagina’s worden bezocht, hoeveel pagina’s worden bekeken, de plaatsnaam gekoppeld aan het IP-adres enz. Deze gegevens dienen uitsluitend voor intern gebruik.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of doorsturen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen voor zover dit niet in strijd is met wettelijke verplichtingen. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@spamarsana.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Tevens heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen, als u vindt dat Spa Marsana uw persoonsgegevens niet voldoende beschermt, bij de nationale toezichthouder , de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen persoonsgegevens
Spa Marsana neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen of neemt deze in de toekomst indien nodig, om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo heeft de website van Spa Marsana een beveiligingscertificaat. Gegevens die u via het contactformulier verzendt blijven privé. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@spamarsana.nl

Terug naar boven